Klachten

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een van onze klinieken?
Als u ontevreden bent over ons, dan willen we dit graag met u bespreken. Als u geen goed gevoel heeft over een contact met een van onze medewerkers, dan willen we dit graag samen met u bespreken om misverstanden uit de weg te ruimen en onze zorg verbeteren.

Het ligt voor de hand dat u eerst de medewerker aanspreekt die volgens u verantwoordelijk is.
Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om rechtstreeks met hem/haar te bespreken, dan kunt u een klachtenformulier invullen en inleveren

Als u het formulier hebt ingevuld zorgen wij ervoor dat binnen een week de klacht met de desbetreffende medewerker is besproken en nemen wij contact met u op.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg waarbij Excellent Klinieken is aangesloten.

excellent logo
Search