Vergoedingen

Welke zorg wordt vergoed?

Vergoedingen en kosten

Excellent klinieken is een zelfstandig behandelcentrum in de medisch specialistische zorg. Excellent Klinieken heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Hierdoor kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoed. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw persoonlijke polis. Dit heeft echter geen nadelige financiële gevolgen voor u. Wij nemen genoegen met het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt. De vergoedingen liggen meestal tussen de 60% en 100%. Hierdoor bent u bij ons niet duurder uit dan bij een gecontracteerde zorgverlener. Hetgeen wat niet vergoed wordt, nemen wij voor onze rekening.

Het is tevens goed om te vermelden dat uw zorgverzekeraar namens de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht is om het minimale te vergoeden. Deze minimale vergoeding ligt rond de 60% van het landelijk tarief. Wij zijn dus niet duurder dan een gecontracteerde zorg verlener. Daarnaast hoeft u ook pas de factuur te betalen nadat de zorgverzekeraar de vergoeding aan u heeft overgemaakt. Hierdoor hoeft u zelf niet de factuur voor te schieten!

Verwijsbrief: ja

U heeft een verwijsbrief van de huisarts of specialist

Vergoeding

U zorgverzekeraar vergoedt rond de 60% tot 100%

Geen eigen bijdrage

Het percentage dat niet vergoed wordt betalen wij en hoeft u dus niet aan te vullen!

Eigen risico

Net als bij een ziekenhuis, vult u uw eigen risico zelf aan OF deze wordt ingehouden door uw zorgverzekeraar

Tarieven behandelingen

De diagnose, behandeling en de daarbij komende actitviteiten zijn bij elkaar gebracht in één administratieve code: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Evenals alle ziekenhuizen werkt Excellent Klinieken met deze DBC’s. Het bevat alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, zoals een polikliniekbezoek, behandeling/operatie, laboratoriumonderzoek, radiologisch onderzoek en verblijf op een verpleegafdeling. Zo wordt het gehele zorgtraject in rekening gebracht en niet iedere zorgactiviteit apart.

Een DBC kan meerdere trajecten bevatten, de zogeheten subtrajecten. Een subtraject is een afgebakende periode binnen het zorgtraject, waarover de kliniek de geleverde zorg mag declareren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt deze perioden. Een nieuwe zorgvraag (initieel traject / reguliere zorg) heeft een looptijd van maximaal 90 dagen. Als een behandeling langer duurt of u onder controle blijft dan wordt er aansluitend een nieuwe DBC geopend (vervolgtraject). Deze heeft een maximale looptijd van 120 dagen.

De DBC start op het moment dat u uw eerste afspraak bij de specialist heeft. Uw eigen risico geldt in het jaar waarin de (vervolg) DBC is gestart. Het kan dus zijn dat er in het nieuwe jaar een factuur is gestuurd voor een DBC die in het vorige jaar is gestart.

Factuur ontvangen, wat nu?

1. Dien uw factuur direct in bij uw zorgverzekeraar (u hoeft uw factuur niet eerst vóór te schieten);

2. U ontvangt van uw zorgverzekeraar de vergoeding van uw factuur (afhankelijk van uw polis vergoed de zorgverzekeraar ca. 60-100% van uw factuur);

3. Het eigen risico vult u zelf aan;

4. Maak de vergoeding (die u heeft gekregen van uw zorgverzekeraar) + uw eventuele eigen risico vervolgens direct over naar Excellent Klinieken;

5. Het niet vergoede deel van de zorgverzekeraar (ook wel “eigen bijdrage” genoemd) neemt Excellent Klinieken voor haar eigen rekening en hoeft u dus NIET te betalen.

Rekenvoorbeeld

Bedrag op uw factuur (landelijk tarief): €170,42
Niet vergoed door zorgverzekeraar: €67,10
Eigen risico: €33,81
Te ontvangen (vergoeding van zorgverzekeraar): €77,13
U maakt aan ons over: €77,13 + €33,81 = €110,94

(genoemde bedragen zijn als voorbeeld gebruikt)

Het is dus goed om te weten dat de vergoeding meestal afwijkt met het bedrag op uw factuur. Om die reden kunt u beter wachten op het ontvangen van de vergoeding voordat u betaald. U hoeft het dus zelf niet voor te schieten.

Eigen risico bij Excellent Klinieken

Specialistische zorg wordt altijd verrekend met uw wettelijke eigen risico of vrijwillige eigen risico. Het eigen risico vult u dus zelf aan of deze wordt ingehouden door uw zorgverzekeraar.

Akte van Cessie

Wanneer u een akte van cessie heeft ondertekend regelt Excellent Klinieken de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar. U hoeft de zorgkosten dan dus niet zelf voor te schieten. Nadien ontvangt u van uw zorgverzekeraar een brief dat Excellent Klinieken namens u zorgkosten heeft gedeclareerd. Hierin staat vermeld hoeveel uw zorgverzekeraar heeft vergoed. Wanneer de zorgverzekeraar niet het gehele bedrag heeft vergoed staat dit vermeld onder de omschrijving “door u te betalen”. Dit bedrag hoeft u niet te betalen, dit neemt Excellent Klinieken voor eigen rekening. Het eigen risico moet uiteraard wel door u zelf worden betaald aan uw zorgverzekeraar. Hier heeft u een aparte regeling voor afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

Een aantal zorgverzekeraars accepteren geen akte van cessie. U moet de factuur dan zelfstandig bij uw zorgverzekeraar indienen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze vergoedingen? Neem dan direct contact op met ons via telefoonnummer 085-041 0150 keuzemenu 3 of stel u vraag via het contactformulier op de website. Wij helpen u graag verder.

Tarieven vrije segment 2021

De passanten prijslijst is van toepassing wanneer u niet verzekerd bent of wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Excellent Klinieken. De passantenlijst geeft slechts een zeer beperkte indicatie van de prijs van een zorgproduct weer, omdat alle zorgverkeraars ver uiteenlopende maximale vergoedingen hanteren voor naturapolissen.

excellent logo
Search